சுதந்திரம் – (4)

……………………

Sare Jahan Se Acha –
written by Urdu Poet Muhammad Iqbal…

…………………

…………………

Song – Lyrics Meaning In English –


………….

Better than the entire world,
is our Hind ….
We are its nightingales,
and this is our garden.

If we are in an alien place,
the heart remains in the homeland,
Know us to be only there
where our heart is.

A thousand rivers play in its lap
Gardens they sustain,
the envy of the heavens is ours
O the flowing waters of the Ganges,
do you remember that day
When our caravan first disembarked
on your waterfront?

Faith does not teach us
to harbor grudges between us

We are all Indians and
India is our homeland

In a world in which ancient
Greece, Egypt, and Rome have all
vanished without a trace
Our own attributes (name and sign)
live on today.

Such is our existence that
it cannot be erased
Even though, for centuries,
the cycle of time has been our enemy.

Iqbal! We have no confidence
in this world
What does anyone know of
our hidden pain?

Better than the entire world
is our Hind,
We are its nightingales,
and this is our garden.

…………………

…………………

.
………………………………………….

About vimarisanam - kavirimainthan

விமரிசனத்தில் வெளிவரும் ஒவ்வொரு இடுகையையும், உடனடியாக மின்னஞ்சல் மூலம் பெற மேலே உள்ள அதற்குரிய follow விமரிசனம் -காவிரிமைந்தன் widget -ஐ க்ளிக் செய்யுங்கள்...
This entry was posted in அரசியல் and tagged . Bookmark the permalink.