அருமையான ஆங்கில நடையில் -அற்புதமான செய்தி ஒன்று …!!!

ஆங்கில கவிதை நடைச் செய்தியொன்று படித்தேன்.

மனிதாபிமானத்தின் தேவையையும்
ஒருவரையொருவர் சிநேகிக்க வேண்டியதன்
அவசியத்தையும் –

இவ்வளவு அழகாகவும், எளிமையாகவும்
ஆங்கிலத்தில் சொல்ல முடியுமா…
என்று அதிசயிக்க வைக்கிறது இந்தக் கவிதை…

அதில் பொதிந்துள்ள அவசியமான செய்தியும்,
எளிமையான, அற்புதமான ஆங்கில நடையும் –
வாசக நண்பர்களுடன் உடனே பகிர்ந்து
கொள்ளத் தூண்டியது என்னை…

இதை இயற்றியவர் –

பேராசிரியை லீ ட்சூ பெங்க் –

சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழகத்தின்
ஆங்கில இலக்கிய பிரிவில்
பணிபுரிந்தவர்…(தற்போது -75 வயது…)

-படித்துப் பாருங்களேன்…உங்களுக்கும் மிகவும் பிடிக்கும்….!!!

…………………………..

Sip your Tea
Nice and Slow

No one Ever knows
when it’s Time to Go,

There’ll be no Time
to enjoy the Glow,
So sip your Tea
Nice and Slow.

Life is too Short but
feels pretty Long,

There’s too Much to do,
so much going Wrong,
And Most of the Time
You Struggle to be Strong,

Before it’s too Late
and it’s time to Go,
Sip your Tea
Nice and Slow.

Some Friends stay,
others Go away,
Loved ones are Cherished
but not all will Stay.

Kids will Grow up
and Fly away.
There’s really no Saying
how Things will Go,

So sip your Tea
Nice and Slow.

In the End it’s really
all about understanding Love
For this World
and in the Stars above,

Appreciate and Value
who truly Cares,
Smile and Breathe
and let your Worries go,
So Just Sip your Tea
Nice and Slow.”

When I’m dead.
Your tears will flow –
But I won’t know
Cry with me now instead.

You will send flowers,
But I won’t see
Send them now instead

You’ll say words of praise
But I won’t hear.
Praise me now instead

You’ll forget my faults,
But I won’t know…..
Forget them now instead.

You’ll miss me then,
But I won’t feel.
Miss me now, instead.

You’ll wish You could have
spent more time with me,
Spend it now instead

When you hear I’m gone,
you’ll find your way to my house to pay condolence but
we haven’t even spoken
in years. Look for me now.

………………..

Spend time with every person around you, and help them with whatever you have to make them happy

………………………………………………………………………………………………………….….

About vimarisanam - kavirimainthan

விமரிசனத்தில் வெளிவரும் ஒவ்வொரு இடுகையையும், உடனடியாக மின்னஞ்சல் மூலம் பெற மேலே உள்ள அதற்குரிய follow விமரிசனம் -காவிரிமைந்தன் widget -ஐ க்ளிக் செய்யுங்கள்...
This entry was posted in அரசியல் and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.